Гүний худгийн өрөмдлөг
"Эрдэнэдрийлинг" ХХК нь Орос, Солонгос улсад үйлдвэрлэсэн өрмийн машинуудаар иргэн, аж ахуйн нэгжийн захиалгаар бэлчээрийн болон суурин газрын усан хангамж, уст цэгүүдийг өрөмдөн тоноглох ажлыг хийж байна. Өрөмдсөн худгуудад суурилуулсан насос болон цахилгаан үүсгүүрүүддээ 1 жилийн баталгаат хугацаа өгч, баталгаат хугацаа дууссанаас хойш өөрийн худалдааны төв дээр засварлаж байна. Гүний худгийн өрөмдлөгийг эргэлтэт (солонгос өрмөөр), цохилтот (орос өрмөөр) гэсэн 2 төрлийн өрмийн технологиор хийж гүйцэтгэдэг.