Мэдээ мэдээлэл
Компанийн нийт ажилчдын сургалт, лекц

"Эрдэнэдрийлинг" ХХК нь нийт ажилчиддаа аюулгүй ажиллагаа, мэргэжлийн ур чадварыг хөгжүүлэх болон эрүүл мэнд, гэр бүлийн сэдвүүдээр лекц, сургалтыг зохион байгуулж байна. Үүнд:

- Эрхзүйн орчин, олон улс болоод дотоодод хэрэгжиж буй хууль, дүрэм журмууд

- Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчны асуудлууд

- Эмнэлгийн анхны тусламж, осол аваарын үед анхны тусламж үзүүлэх

- Гэр бүлийн харилцаа, хувь хүний хөгжил

- Бусад танин мэдэхүйн сэдвүүд

 

1. 2013.12.26 - "Хайрын дархлаа" ТББ, ФМ 104.5-ийн захирал T. Бямбатогтох

Сэдэв: "Минутын гэр бүл", "Хүүхдүүд ааваасаа юу хүсдэг вэ?" лекц

 

2. 2014.01.02 - "Лектор төв" - Сургагч багш Н. Амарбаясгалан

Сэдэв: "Байгууллагын соёл", "Ажлын байран дахь харилцаа" лекц

 

3. 2014. 01.07 - "Наркологийн төв" - Доктор Н. Дэмидмаа

Сэдэв: "Архины хор уршиг", "Архинд донтох өвчин" лекц

 

4. 2014.01.09 - "103-Түргэн тусламжийн төв" - 103-ын эмч Т. Ганзориг, их эмч Б. Сувдаа

Сэдэв: "Эмнэлгийн анхны тусламж" - үзүүлэх сургалт

 

5. 2014.01.16 - ЗЦГ - Урьчилан сэргийлэх хэлтсийн байцаагч ахлах дэслэгч Х. Одбаяр

Сэдэв: "Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал" сэдвээр ярилцлага, "Ард даатгал" ХХК-ийн даатгал сэдвээр ярилцлага

 

6. 2014.01.21 - Гэр бүл судлаач Л. Нарантуяа

Сэдэв: "Аз жаргалтай гэр бүлийн үндэс" лекц 

2013-08-20