ТӨСЛҮҮД
СҮҮЛИЙН 5 ЖИЛД ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Golden gobi mining ХХК
“Гидрогеологийн болон хайгуулын өрөмдлөгийн ажил”
Мөнх ноён суварга ХХК
“Цант уул төслийн усны эрэл хайгуулын өрөмдлөг”
Эрдэнэс таван толгой ХК
“Нүүрсний нарийвчилсан хайгуулын өрөмдлөг”
Эж балей ХХК
“Алтны хайгуулын өрөмдлөг”
Hunnu Coal ХХК
“Цантын нүүрсний уурхайд гидрогеолгийн эрэл хайгуул, судалгааны ажил”
Сентерра голд монголиа ХХК
“Усны эрэл хайгуулын өрөмдлөг, тоноглол, Гацуурт сав газрын усны нэвчилтийн сорил”
Уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэр – Монголын Зэс Корпорац
“Өрөмдлөг, чичиргээт пиезометр суурьлуулалт”
Groupehuit LLC and ADB
“Туршилтын цооногийн өрөмдлөгийг Сэлбэ дэд төвд AHURP-ийн дэмжлэгтэйгээр гүйцэтгэв”
Gobi Coal and Energy ХХК
“Уурхайн усан хангамжийн эрэл хайгуулын өрөмдлөг”
Сентерра Голд ХХК
“Уурхайн усан хангамжийн эрэл хайгуулын өрөмдлөг”
Багануур ХК
“Багануурын нүүрсний уурхайн ус шүүрүүлэлтийн гидрогеологийн цооног өрөмдлөг, тоноглолтын ажил”
Оюу Толгой ХХК
“Гидрогеологийн цооног өрөмдлөг, цооног битмүүмлэх,ашигт малтмалын эрэл хайгуулын өрөмдлөгийн ажил”
Цэцэнс майнинг ХХК
“Бөөрөлжүүт нүүрсний уурхай ус шүүрүүлэлтийн гидрогеологийн цооног өрөмдлөг, тоноглолтын ажил”
Genie Oil and Shale Mongolia
“Газрын тосны занарын хайгуулын өрөмдлөгийн төсөл”
Hunnu Coal ХХК
“Цантын нүүрсний уурхайд гидрогеолгийн эрэл хайгуул, судалгааны ажил”
Монгол Улсын Засгийн Газар
“Сайншанд аж үйлдвэрийн цогцолборын усан хангамжийн өрөмдлөгийн төсөл”
Эрдэнэс Таван Толгой ХК
“Нүүрсний хайгуулын өрөмдлөг”
Эрдэнэжас ХХК
“Зэсийн талбайн хайгуулын өрөмдлөг”
Пийбоди Винсвэй ХХК
“Ураны эрэл хайгуулын өрөмдлөг”
Налайхын Барилгын Материал Үйлдвэрлэл, Технологийн парк ОНӨТҮГ
“Налайх дүүрэгт гидрогеологийн эрэл хайгуул, судалгаа, усны нөөц тогтоох ажил”

Газрын зураг дээрээс бидний хийсэн ажлын туршлагуудыг харж таны хүссэн газар өрөмдлөг хийсэн туршлага байгаа эсэхийг нягтлаарай